Terug naar Studie

Stage in Bahrein/Koeweit

Om mijn masterscriptie te baseren op degelijk onderzoek besloot ik het Nederlands consulaat in Bahrein aan te schrijven, met de vraag of ik daar stage mocht lopen. Het consulaat bleek te klein voor een zinvolle stage en daarom liep ik van februari tot juli 2012 stage op de Nederlandse ambassade te Koeweit.

Mijn voornaamste taak was het ondersteunen van de politieke afdeling. Ik rapporteerde Den Haag over de situatie in Bahrein en Koeweit, schreef achtergrondrapporten en assisteerde de ambassadeur bij belangrijke gesprekken. Mijn onderzoek naar Bahrein vormde een essentieel aspect van de stage.

Maar naast deze taak wilde ik ook heel graag de complete wereld van de diplomatie zien. Ik heb het bezoek van de Nederlandse delegatie aan een groot energiecongres in Koeweit ondersteund bij de organisatie. Dit kwam vanuit de economische afdeling van de ambassade. De delegatie bestond uit afgevaardigden van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder staatssecretaris Ben Knapen. Het was erg indrukwekkend om hier bijvoorbeeld de Iraanse minister van Olie te horen spreken over het al dan niet afsluiten van de Straat van Hormuz.

Ook heb ik meegedraaid op de consulaire afdeling waar alle visumaanvragen voor Nederland worden geregeld, en waar Nederlanders terecht kunnen voor een nieuw paspoort of rijbewijs. Er ging een wereld voor me open door hier te werken. Ik leerde meer over het karakter van Koeweiti; het proces van beoordeling van visumaanvragen; redenen waarom mensen naar Nederland willen komen.

Ik ben een Nederlandse burger, en hoewel ik zeer internationaal geïnteresseerd ben, blijft Nederland mijn land. Daarom vond ik het ontzettend boeiend om Nederland te vertegenwoordigen in het buitenland, en naar Nederland te rapporteren over de situatie ter plekke. Het werk van een ambassade is zeer divers, de mensen werken ongelooflijk hard (zeker geen ambtenaren wat dat betreft!) en het werk dat ze doen is van onschatbare waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven; het imago; de toeristensector; en onze positie in de wereld. Dit is moeilijk meetbaar en daarom is de toon hierover in Nederland wat kritisch, maar ik heb gezien dat dit onterecht is.

Ik besloot deze positieve ervaringen op te schrijven in een stageverslag. Dit werd dan ook goed ontvangen, onder andere door de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.